Obsah

 Moravská národní obec

 

Vážení spoluobčané,

Dlouhá Loučka patřila již v roce 2010 mezi vůbec první obce, které se díky vstřícnosti a dobré vůli představitelů místních samospráv neváhaly zapojit do občanské iniciativy organizované spolkem Moravská národní obec pod názvem „Za vyvěšování moravské vlajky“. Naše ves tak patří mezi více než 1100 měst a obcí, které si v současnosti prostřednictvím vyvěšování žluto – červené moravské bikolory se zemským znakem pravidelně připomínají významné osobnosti a důležité milníky z historie naší rodné země Moravy.


Důležitá moravská výročí jsou dokonce každoročně vyznačována v obecním kalendáři. Postupem času se k této iniciativě připojily další společenské a zájmové organizace jako jsou Sbor dobrovolných hasičů v Dlouhé Loučce a v Plinkoutě nebo oddíl kopané TJ Sokol Dlouhá Loučka. Moravská vlajka ve významná moravská výročí zdobí, díky panu faráři Mgr. Pavlu Hödlovi, také budovu farního úřadu.
Této cenné spolupráce si velmi vážíme. Naše úcta a velké poděkování patří všem představitelům obecní samosprávy, farního úřadu i místních spolků a zájmových organizací, které se taktéž do této akce, která se snaží o probuzení moravského zemského patriotismu, aktivně zapojují.

Stanislav Blažek

Předseda regionu MNO Haná
Regionální zmocněnec iniciativy

Více informací o iniciativě zde: http://zamoravu.eu/vyvesime/
Informační web o moravské vlajce: http://vlajka.moravy.eu


KDO JSME ?

Moravská národní obec je spolek obyvatel a přátel Moravy, kterým není lhostejná její historie, kultura a tradice. Chceme, aby naše země s bohatou minulostí měla také vynikající budoucnost. Zásadně odmítáme jakékoliv extrémní a nacionalistické smýšlení. Národ chápeme jako společenství lidí obývající společnou vlast. Zpracováváme odborné materiály o moravských otázkách, pořádáme vlastivědné pochody, besedy s odborníky či slavnostní průvody a shromáždění jako jsou Den za Moravu v Brně nebo Moravský den v Olomouci. Máme místní sdružení a členy po celé Moravě, zapojujeme se do zdejších aktivit.

Více informací o Moravské národní obci najdete zde:    http://zamoravu.eu/

Informační web o moravské vlajce: http://vlajka.moravy.eu


Další informace máme zveřejněny na stránce: http://zamoravu.eu/mno-k-morave/moravske-barvy-a-symboly , kterou postupně doplňujeme.
 

PŘÍRUČNÍ MAPA ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

T.,G. MASARYK

ZEMĚ ČESKÁ A MORAVSKOSLEZSKÁ

Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila a Metoděje

 

Rastislav Moravský

sv. Rastislav

Pomník

 

19. 6. 2019

významné moravské dny

Konstantin (Cyril) a Metoděj

Moravská vlajka na počest Cyrila a Metoděje

C + M na Radhošti