Obsah

Poplatky za tuhý komunální odpad se řídi OZV č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému schromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, platnou od 1. 1. 2016

 

 

Poplatek za tuhý komunální odpad (TKO) za rok 2017:                        470 Kč/osoba

Poplatek za TKO 2017  podnikatelé:                                                      1 200 Kč

Platba v pokladně OÚ od 9. 1. 2017, převodem (č.ú. 1801711309/0800, VS - č.domu)

Lhůta pro zaplacení poplatků je do 31. 5. 2017, po tomto dni budou občané vyzvání k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě. Nevyhoví-li občan této výzvě, bude nedoplatek vymáhán v souladu s § 73 zákona o správě daní a poplatků daňovou exekucí.