Obsah

Zpět

Záměr o pronájmu obecního majetku - pozemku p.č. 653 v k.ú. Plinkout

Vyvěšeno: 13. 2. 2018

Datum sejmutí: 1. 3. 2018

Zpět