Obsah

Královská obchodní s.r.o.

 

 Firma: Královská obchodní s.r.o.
Adresa firmy: Králová 83 78391 Medlov
Telefon: 585 054 927
E-mail: kralovska@kralovska.cz
WWW: http://www.kralovska.cz

 

Další informace:

Dle směrnice EU má Česká republika povinnost snížit spotřebu energií a emisí u koncových uživatelů o 20 % do roku 2020. Současně je zřejmý trend stálého zvyšování cen energií, jehož růstovou křivku rovněž ovlivňují nenadálé a dříve nepředstavitelné události celosvětového významu, ať už je to havárie jaderné elektrárny ve Fukushimě, odklon Německa od jádra, jakožto první ze světových velmocí, neustálé konflikty a politická nestabilita v zemích výrazně ovlivňujících cenu ropy, anebo dle vědců předpovídaný brzký příchod cyklické změny klimatu v podobě mírné doby ledové.

S ohledem na tyto skutečnosti a v souladu s platnou legislativou pomohla naše společnost vypracovat projekt Energeticky úsporná obec, který pro obce a občany přináší řešení i bez pomoci dotací, které v této oblasti prakticky skončily.

Víme, jakým způsobem ušetřit občanovi a obcím peníze za energie. Přicházíme s ucelenou nabídkou služeb, které umožní v krátké době významně snížit energetickou náročnost budov při možnosti platit postupně, s využitím ušetřených prostředků. Souběžně s tím dojde k automatickému zhodnocení a zvýšení majetkové hodnoty takto vylepšených budov, které by tím zároveň měly vyhovovat legislativně požadovaným úrovním energetických hodnot třídy C a ekologickým kritériím pro bydlení.

Projekt je postaven na zkušenostech všech zúčastněných špičkových partnerů v jednotlivých oborech a zkušeností s dotačními programy OPŽP a Zelená úsporám a slouží pro maximalizaci energetických úspor při minimalizaci nákladů na jejich provedení.