Obsah

Občané, kteří mají zájem o zveřejnění svých služeb na webových stránkách obce, mohou zaslat na adresu: popelkova@dlouhaloucka.cz  svoji nabídku služeb  s kopií živnostenského listu.

Nabídku lze spolu s ŽL odevzdat i osobně v pokladně obecního úřadu.