Obsah

linka na Krajskou hygienickou stanici mimo karanténní zónu  585 719 719

vládní linka ke koronaviru 1212

Rozhodnutí hejtmana péče o děti a mládež za nouzového stavu 27. 3. 2021 č. 11/2021 (204.06 kB)

9-2021 Rozhodnutí hejtmana - péče o děti a nezletilé za NS (202.44 kB)

Usnesení vlády ČR ze dne 5.3.2021 (95.36 kB)

část Sbírky zákonů č. 41/2021 ze dne 1. 3. 2021 (89.77 kB)

Část Sbírka zákonů č. 40/2021 ze dne 26. 2. 2021 (154.7 kB)

COVID-19 – INFORMACE A PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

od 1. 3. 2021

 

Odkazy


 

Kam mohou od pondělí 1. března lidé na procházky či za sportem?

 

Omezení volného pohybu osob od 1. března 2021 vydané Vládou ČR

 

Podle nejnovějších protiepidemických opatření vlády je mimo jiné od pondělí 1. března do neděle 21. března výrazně omezen volný pohyb osob. Lidé nesmějí bez závažného důvodu opustit okres, ve kterém mají trvalé bydliště. Výjimkami jsou například cesty do zaměstnání, zdravotnických zařízení, na úřady nebo za péčí o někoho blízkého. K tomuto účelu je však zapotřebí mít potvrzení zaměstnavatele nebo vyplněný „Formulář pro cesty mimo okres“ nebo alespoň rukou napsané „Čestné prohlášení“.

 

Ovšem i po samotném okrese je pohyb omezen pouze na cesty za prací, nákupy, na úřady či za účelem péče o příbuzného nebo někoho blízkého (a to v nezbytně nutném počtu osob). Lidé se smějí zdržovat pouze v místě svého bydliště. Například na vycházky či za individuálním sportem mohou vyrážet jen mezi 5.00 a 20.59 hodinami. A pozor! Mohou se pohybovat pouze na území obce. V případě DSlouhé Loučky, která má hned několik místních částí, je území obce vyznačeno v následující mapě:

https://mapy.cz/zakladni?x=17.1847495&y=49.8285988&z=12&source=muni&id=8

 

Od 21.00 do 4.59 hodin je z domu možné vycházet jen z velice vážných důvodů – do práce, dále z důvodu ochrany zdraví či života. Venčit v této době pejsky je možné pouze v okruhu 500 metrů od bydliště.

 

Pokud se před 1. březnem někdo přesune na vlastní chatu v jiném okrese, považuje se rekreační objekt za místo jeho pobytu. Může se tedy pohybovat pouze v okrese, kde chata stojí. Navíc zde mohou společně pobývat jen členové jedné domácnosti.

 

 

 

O děti zaměstnanců klíčových profesí bude i nadále postaráno

 

Od pondělí 1. března se na základě vládního nařízení zavírají všechny školy. Ovšem pro děti od 2 do 10 let věku, jejichž rodiče jsou takzvanými zaměstnanci kritické infrastruktury, bude postaráno i po dobu uzavření školek a škol. Mateřská škola Uničov pro ně od pondělí 1. března každý pracovní den od 6.00 do 16.00 hodin vyhradí jedno oddělení na pracovišti v ulici Jiřího z Poděbrad, o školáky z prvního stupně se od 6.00 do 17.00 hodin postará Základní škola U Stadionu.

 

Péče o děti je v uničovských školách poskytována zaměstnancům kritické infrastruktury, kteří mají trvalé bydliště ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Uničov.

 

Školka, konkrétně její pracoviště v ulici Jiřího z Poděbrad (odkaz na mapu) – oddělení Kašpárek, bude v provozu každý pracovní den od 6.00 do 16.00 hodin. K umístění dítěte je potřeba zaslat předem přihlášku (informaci, že dítě bude školku navštěvovat) na e-mail omluvenkakom@seznam.cz, a to nejpozději do neděle 28. února. Pro děti umístěné ve školce bude zajištěno celodenní stravování.

 

Školáky z prvního stupně je možné bez předchozí přihlášky přivést do Základní školy U Stadionu (odkaz na mapu) od 6.00 hodin a u vchodu do budovy zazvonit na zvonek družiny. Rodiče, kteří školní péči o děti nevyužívali na sklonku minulého roku, zanechají u příslušného pracovníka na sebe kontakt. Obědy pro děti budou zajištěny ve škole.

Další informace jsou na webu Základní školy U Stadionu, Uničov

 

Nezbytná péče o děti ve věku od 2 do 10 let je zajištěna pro rodiče/zákonné zástupce dětí, kteří jsou:

→ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

→ zaměstnanci obecní policie,

→ zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

→ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

→ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

→ sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

→ sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

→ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

→ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

→ zaměstnanci Finanční správy České republiky,

→ příslušníky ozbrojených sil,

→ zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

→ pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

→ zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

→ zaměstnanci zařízení školního stravování,

→ zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

→ zaměstnanci České pošty, s. p.

 

 

Usnesení vlády ze dne 28.1.2021 (123.46 kB)

Usnesení vlády ze dne 18.1.2021 (1.11 MB)

Usnesení vlády ze dne 11.1.2021 (86.85 kB)

Usnesení vlády ze dne 23.12.2020

částka Sbírka zákonů č. 237 ze dne 21.12.2020

část sbírky zákonů č. 231 ze dne 17.12.2020

Částka sbírky zákonů č. 216 ze dne 10.12.2020

Usnesení vlády ze dne 10.12.2020

Usnesení vlády ze dne 7. 12. 2020

 

Usnesení vlády ČR ze dne 23.11.2020

Usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020

 

Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 o přijetí krizového opatření

Mimořádné opatření ze dne 19. 10. 2020 - nošení ochr. prostředků

Mimořádné opatření ze dne 19. 10. 2020 - nařízení poskytovatelům zdr.služeb

Mimořádné opatření ze dne 19. 10. 2020 - záznam o pozitivním nálezu

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020, č. 994 - provoz obecních úřadů

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10.2020, č. 995 - akce od 9.10.2020

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020, č. 996 - akce od 12. 10. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020, č. 997 - vzdělávání

 

 

Usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 č. 957

Mimořádná opatření s účinností od 10. 9. 2020