Obsah

Finanční příspěvky 

2020 

upozornění

Podpora zaměstnanosti

2019

Doplnění systému odděleného sběru odpadu v obci Dlouhá Loučka

foto

upozornění

Předmětem projektu Cyklostezka Uničov, m.č. Horní Sukolom - Dlouhá Loučka je vybudování nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce podél silnice II/449 z obce Dlouhá Loučka do Uničova, m.č. Horní Sukolom. 

Stezku se smíšeným provozem firma KARETA stavěla čtyři měsíce. Má celkovou délku 2 016,5 metru, šířku 2,5, jsou pod ní dvě vodní propusti a od silnice ji odděluje příkop. Na straně Dlouhé Loučky stezka přechází přes protipovodňovou hráz.

 Stezku pro pěší a cyklisty společně hradily Dlouhá Loučka a Uničov (Horní Sukolom je místní částí Uničova). Celkové náklady vybudování spojnice byly 14 milionů korun, z nichž 9 milionů korun pokryla dotace z prostředků Evropské unie, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu.

2021

 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši  100 000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Plinkout
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 37 900 Kč na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 43 000 Kč na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Plinkout

2020

 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši  100 000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Dlouhá Loučka 
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 45 700 Kč na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka
 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši  300 000 Kč na podporu projetku Skatepark hřiště Dlouhá Loučka 

 

2019

 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši  1 250 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na výstavbu    nového obchodu v Plinkoutu 
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 45 000 Kč na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka
 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši  50 000 Kč na obnovu kulturní památky - Sloup se sochou Panny Marie 

2018 

 

 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 48 000 Kč na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka
 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši 60 000 Kč na zpracování nového územního plánu obce Dlouhá Loučka 
 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši 192 000 Kč na Výměnu sedadel včetně koberce v kině Dlouhá Loučka 

 

2017

 

 •  Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby „Chodník ulice Šumvaldská, Dlouhá Loučka“            částkou 1 028 686 Kč.

 

 • Olomoucký kraj v rámci Programu památkové péče v Olomouckém kraji 2017 finančně přispěl dotací ve výši  37 500 Kč z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu na opravu božích muk v Plinkoutě.

 

 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 22 000 Kč na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka 

  

  2016

 

 • Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby „Cyklostezka C1 a C2 k.ú. Horní Dlouhá Loučka“ částkou 1 630 000 Kč.

 

 • Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby „Oprava chodníku ul. 9. května, Dlouhá Loučka“ částkou 610 000 Kč.

 

 • Olomoucký kraj finančně přispěl na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka částkou 70 000 Kč.

 

 • Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby „ČOV Plinkout - dobudování hrubého předčištění“ částkou 520 000 Kč.
 • Revitalizace I. a II. etapa

 

   2015 

 • Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby „Stavební úpravy chodníku“ na ulici 9.května v Dlouhé Loučce částkou 160 000 Kč.
   
 • Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby " Skupinový vodovod SOMU sever - 1. část" dotací ve výši 500 tis. Kč
   
 • Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby "Cyklostezka C2 - SO3 Most v Dlouhé Loučce" částkou 600 000 ,- Kč
   
 • Olomoucký kraj finančně přišpěl na realizaci obnovy  sochy  sv. Jana Nepomuckého na mostě v Dlouhé Loučce částkou  80 000 Kč 
   
 • Olomoucký kraj finančně přispěl na vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů ochrannými prostředky dotací ve výši  5 500 Kč 

 

 2014

 • Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby „Vodovod Dlouhá Loučka“ dotací ve výši 4 mil. Kč.
   
 • Olomoucký kraj poskytl v roce 2014 Sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka finanční příspěvek na pořízení přetlakového ventilátoru a sady zásahových hadic.

 

 

Finančnípříspěvek SFDI

Finanční příspěvek MMR ČR