Obsah

Finanční příspěvky 

2020 

upozornění

Podpora zaměstnanosti

2019

Doplnění systému odděleného sběru odpadu v obci Dlouhá Loučka

foto

upozornění

Předmětem projektu Cyklostezka Uničov, m.č. Horní Sukolom - Dlouhá Loučka je vybudování nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce podél silnice II/449 z obce Dlouhá Loučka do Uničova, m.č. Horní Sukolom. 

Stezku se smíšeným provozem firma KARETA stavěla čtyři měsíce. Má celkovou délku 2 016,5 metru, šířku 2,5, jsou pod ní dvě vodní propusti a od silnice ji odděluje příkop. Na straně Dlouhé Loučky stezka přechází přes protipovodňovou hráz.

 Stezku pro pěší a cyklisty společně hradily Dlouhá Loučka a Uničov (Horní Sukolom je místní částí Uničova). Celkové náklady vybudování spojnice byly 14 milionů korun, z nichž 9 milionů korun pokryla dotace z prostředků Evropské unie, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu.

2022

 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši  300 000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Dlouhá Loučka 
 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši 218 000 Kč na částečnou úhradu nákldů na Rekonstrukci překážek skateparku obce Dlouhá Loučka - II.etapa 
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 15 600 Kč na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 15 300 Kč na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Plinkout

 

2021

 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši  100 000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Plinkout
 • Olomoucký kraj poskytl obci investiční  dotaci ve výši  1 314 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na stavbu "Vodovod Plinkout" 
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 37 900 Kč na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 43 000 Kč na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Plinkout

2020

 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši  100 000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Dlouhá Loučka 
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 45 700 Kč na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka
 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši  300 000 Kč na podporu projetku Skatepark hřiště Dlouhá Loučka 

 

2019

 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši  1 250 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na výstavbu    nového obchodu v Plinkoutu 
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 45 000 Kč na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka
 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši  50 000 Kč na obnovu kulturní památky - Sloup se sochou Panny Marie 

2018 

 

 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 48 000 Kč na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka
 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši 60 000 Kč na zpracování nového územního plánu obce Dlouhá Loučka 
 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši 192 000 Kč na Výměnu sedadel včetně koberce v kině Dlouhá Loučka 

 

2017

 

 •  Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby „Chodník ulice Šumvaldská, Dlouhá Loučka“            částkou 1 028 686 Kč.
 • Olomoucký kraj v rámci Programu památkové péče v Olomouckém kraji 2017 finančně přispěl dotací ve výši  37 500 Kč z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu na opravu božích muk v Plinkoutě.
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 22 000 Kč na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka 

  

  2016

 

 • Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby „Cyklostezka C1 a C2 k.ú. Horní Dlouhá Loučka“ částkou 1 630 000 Kč.
 • Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby „Oprava chodníku ul. 9. května, Dlouhá Loučka“ částkou 610 000 Kč.
 • Olomoucký kraj finančně přispěl na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka částkou 70 000 Kč.
 • Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby „ČOV Plinkout - dobudování hrubého předčištění“ částkou 520 000 Kč.
 • Revitalizace I. a II. etapa

 

   

 

Finančnípříspěvek SFDI

Finanční příspěvek MMR ČR