Obsah

OPRAVA POVODŇOVÝCH ŠKOD NA OSLAVĚ

Stavbu bude realizovat slovenská společnost Rosseta s.r.o. z Terchovej.

V ř. km 3,515 – 7,200 proběhne pomístné odtěžení sedimentu o objemu cca 2 604 m3, aby byla obnovena průtočná kapacita koryta. Nově navržená niveleta dna bude stabilizována úrovňovými pasy, které budou vybudovány na místě stávajících pasů. Dále bude očištěno stávající břehové opevnění a v případě jeho poškození bude doplněno. V daném úseku jsou břehy opevněny kamenným záhozem, dlažbou do betonu, kamennou rovnaninou a opěrnými zdmi.

V ř. km 5,340 – 5,365, 6,095 – 6,105, 6,580 – 6,615 a 6,898 – 6,908 bude provedena rekonstrukce stávajících opěrných zdí, které jsou v havarijním stavu a budou nahrazeny novými ve stejných parametrech. Bude tak obnovena plná funkčnost toku.