Obsah

Příroda

Miroslav Král
Obec Dlouhá Loučka má celkem čtyři katastrální území, a to Dolní Dlouhá Loučka, Horní Dlouhá Loučka, Křivá a Plinkout, která více či méně zasahují do Přírodního parku Sovinecko. Navíc část katastrů Horní Dlouhá Loučka a Křivá zasahuje do Evropsky významné lokality Sovinec. A právě tato část území Obce Dlouhá Loučka, oplývá krásnou přírodou a velmi pestrými společenstvy rostlin a živočichů. Nicméně i na zbývajícím území obce lze najít v přírodě mnoho zajímavého.
V tomto a několika následujících blocích Vám chci ukázat ve fotografii přírodu, faunu a flóru právě na území naší obce.
Na dnešních fotografiích jsou zachyceny nejrůznější biotopy na území Dlouhé Loučky: pole, louky, pastviny a křovinaté meze, bukové a jedlobukové lesy, břehové porosty, skály, stojaté vody a tekoucí vody pstruhového pásma.

     

Fotogalerie

#

Blatouchy 14. 8. 2017

Rak  1

Rak 14. 8. 2017

#

Pavouci 1. 9. 2016

#

Co kvete 1. 9. 2016

#

Říčka Oslava 1. 9. 2016

#

Brouci 1. 9. 2016

#

Ptáci datlovití 1. 9. 2016

#

Denní motýli 1. 9. 2016