Obsah

Osvobození a úlevy

Od poplatku se osvobozují:

a) děti, které se narodí v průběhu příslušného kalendářního roku,

b) osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí déle než 6 měsíců po sobě jdoucích v příslušném kalendářním roce. Pokud se občané prokazatelně zdržují v zahraničí déle než jeden kalendářní rok, jsou povinni požádat o osvobození od poplatku vždy na začátku nového kalendářního roku.

c) osoby, které jsou v ústavní péči, v domově důchodců, v zařízeních poskytujících sociální služby déle než 6 měsíců po sobě jdoucích v příslušném kalendářním roce,

d) děti umístěné v dětských domovech déle než 6 měsíců po sobě jdoucích v příslušném kalendářním roce,

e) osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny na adrese 1. máje 116, Dlouhá Loučka, u nichž není znám jejch skutečný pobyt,

f) osvobozen od poplatku je trvale hlášen majitel nemovitosti za další byt nebo rodinný dům, na který má vlastnické právo a kde se během roku nezdržuje žádná osoba.

Nárok na osvobození od poplatku prokazuje poplatník správci poplatku nejpozději do 31. 5. kalendářního roku, po této lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nárok vznikl. 

O osvobození nebo úlevu žádá občan na každý kalendářní rok !!!