Obsah

Výše poplatku je stanovena Obecně závaznou vyhláškou obce č. 3 /2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ze dne 08. 12. 2021

Poplatek za tuhý komunální odpad (TKO) za rok 2022 :                                 650 Kč/osoba

Poplatek za TKO 2022 podnikatelé:                                                                dle množství odpadu (viz ceník)

Platba v hotovosti na pokladně OÚ od 20.1. 2022 nebo převodem na č.ú. 1801711309/0800, VS - č.domu

Lhůta pro zaplacení poplatků je do 31. 5. 2022, po tomto dni budou občané vyzvání k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě. Nevyhoví-li občan této výzvě, bude nedoplatek vymáhán v souladu s § 73 zákona o správě daní a poplatků daňovou exekucí.

 

Obecně závazná vyhláška č.2-2021 (876.74 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 3-2021 (1.01 MB)