Obsah

 

 Od  25. 1. 2019  byla novelou Plemenářského zákona zrušena výjimka pro chov prasat, která osvobozovala chovatele od registrace.

   Nyní je každý chovatel povinen svůj chov zaregistrovat, i když se jedná pouze o jednoho čuníka pro vlastní potřebu.

 

Tiskopisy ke stažení: 

Registrace chovatele

Registrační lístek