Obsah

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o úplné uzavírce silnice II/446 ul. Šumperská v místě železničního přejezdu P4221 v Uničově při akci „Rekonstrukce železničního přejezdu P4221“ v termínu od 9. 4. do 29. 4. 2021.

Dotčené linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932272 a 950157 dopravce ARRIVA MORAVA a.s. a 890321, 890324, 890325, 890326, 890327, 890335 a 890922 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Návrh řešení dopravní obslužnosti po dobu trvání úplné uzavírky:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek. Tyto budou vedeny (kromě linek 890325, 890327, 932272) po obousměrné objízdné trase silnice II/446 ulice Šumperská – okružní křižovatka nám. Osvobození – silnice II/444 ulice Šternberská, Brníčko – silnice III/44416, žel. podjezd u UNEXu – silnice III/44416 Dolní Sukolom – silnice II/449 ulice Sadová s obsluhou náhradní zastávky Uničov,,Šumperská (v opačném směru bude náhradní zastávka Uničov,,Šumperská na chodníku u II/446 ul. Šumperská před křižovatkou s II/449) – II/446 Uničov a dále ve svých trasách.

Linky 890325, 890327, 932272

Spoje přijíždějící ve směru od zastávky Uničov,,spínačka budou vedeny po objízdné trase silnice III/31548 – silnice II446 ulice Šumperská – MK u fy Miele s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Šumperská (pouze vybrané spoje podle výlukových JŘ 890325, 890327 a spoje linky 932272), kde se na konci MK otočí – zpět na silnici II/446 ulice Šumperská – silniceII/449 ulice Sadová – silnice III/44416 Dolní Sukolom – III/44416 žel. podjezd u UNEXu – silnice II/444 Brníčko, ulice Šternberská Uničov – okružní křižovatka nám. Osvobození – silnice II/446 ul. Šumperská a dále ve svých trasách.

V opačném směru budou spoje vedeny po objízdné trase z II/446 ulice Šumperská – okružní křižovatka nám. Osvobození – silnice II/444 ulice Šternberská, Brníčko – silnice III/44416 žel. podjezd u UNEXu – silnice III/44416 Dolní Sukolom – silnice II/449 ulice Sadová s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Šumperská – II/446 Uničov a dále ve svých trasách.

Zastávka Uničov,,Šumperská nebude obsluhována v původní poloze, ale bude rozdělena ke třem náhradním označníkům: na chodník u MK závodu Miele (pro spoje linek 890325, 890327, 932272 vedených do Uničova), na chodník u silnice II/446 ulice Šumperská před křižovatkou se silnicí II/449 (pro spoje ostatních linek vedených do Uničova) a na silnici II/449 ulice Sadová ve směru od Dolní Sukolomi (pro spoje všech linek vedených z Uničova). 

V příloze (níže) zasíláme návrhy výlukových jízdních řádů linek 890321, 890324, 890325, 890326, 890327, 890335, 890922, ve kterých je upřesněno vedení, časové polohy spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Prosíme o informování cestujících a žádáme Vás o případné zaslání připomínek k návrhu jízdních řádů nejpozději do 30. 3. 2021 8:00.

Spoj Uničov-Dlouhá Loučka-Paseka-Uničov (50.52 kB)

Spoj Uničov-Horní Město-Rýmařov (17.09 kB)