Obsah

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že z důvodu pořádání sportovní akce „Cyklistické závody, Sazka Tour 2021“ dojde dne 5. 8. 2021, od 7:00 do 19:00 hod. k úplné uzavírce ul. Dukelská v Uničově.

 

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890323, 890325, 890326, 890335, 890336, 890922 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po objízdných trasách.

 

Bližší informace o objízdné trase a obsluze zastávek naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/cyklisticke-zavody-sazka-tour-2021-v-unicove/.

 

Uzavírka silnice v obci Plinkout je prodloužena do 8.8. 2021.

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že z důvodu frézování a pokládky povrchů vozovky po výstavbě vodovodu dojde v termínu od 1. 8. 2021 do 30. 9. 2021 k částečným uzavírkám silnic II/446, III/44628, III/44629, III/4492, III/37013 v obcích Šumvald a Šumvald, Břevenec.

 

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890321, 890325, 890922 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 950157 dopravce ARRIVA Morava a.s. Uvedenými úseky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, vždy po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa. Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů.

 

Bližší informace o uzavírce a obsluze zastávek naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecne-uzavirky-silnic-ii-446-iii-44628-iii-44629-iii-4492-iii-37013-v-obcich-sumvald-a-sumvald-brevenec/.

 

 

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o úplné uzavírce silnice II/446 ul. Šumperská v místě železničního přejezdu P4221 v Uničově při akci „Rekonstrukce železničního přejezdu P4221“ v termínu od 9. 4. do 29. 4. 2021.

Dotčené linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932272 a 950157 dopravce ARRIVA MORAVA a.s. a 890321, 890324, 890325, 890326, 890327, 890335 a 890922 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Návrh řešení dopravní obslužnosti po dobu trvání úplné uzavírky:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek. Tyto budou vedeny (kromě linek 890325, 890327, 932272) po obousměrné objízdné trase silnice II/446 ulice Šumperská – okružní křižovatka nám. Osvobození – silnice II/444 ulice Šternberská, Brníčko – silnice III/44416, žel. podjezd u UNEXu – silnice III/44416 Dolní Sukolom – silnice II/449 ulice Sadová s obsluhou náhradní zastávky Uničov,,Šumperská (v opačném směru bude náhradní zastávka Uničov,,Šumperská na chodníku u II/446 ul. Šumperská před křižovatkou s II/449) – II/446 Uničov a dále ve svých trasách.

Linky 890325, 890327, 932272

Spoje přijíždějící ve směru od zastávky Uničov,,spínačka budou vedeny po objízdné trase silnice III/31548 – silnice II446 ulice Šumperská – MK u fy Miele s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Šumperská (pouze vybrané spoje podle výlukových JŘ 890325, 890327 a spoje linky 932272), kde se na konci MK otočí – zpět na silnici II/446 ulice Šumperská – silniceII/449 ulice Sadová – silnice III/44416 Dolní Sukolom – III/44416 žel. podjezd u UNEXu – silnice II/444 Brníčko, ulice Šternberská Uničov – okružní křižovatka nám. Osvobození – silnice II/446 ul. Šumperská a dále ve svých trasách.

V opačném směru budou spoje vedeny po objízdné trase z II/446 ulice Šumperská – okružní křižovatka nám. Osvobození – silnice II/444 ulice Šternberská, Brníčko – silnice III/44416 žel. podjezd u UNEXu – silnice III/44416 Dolní Sukolom – silnice II/449 ulice Sadová s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Šumperská – II/446 Uničov a dále ve svých trasách.

Zastávka Uničov,,Šumperská nebude obsluhována v původní poloze, ale bude rozdělena ke třem náhradním označníkům: na chodník u MK závodu Miele (pro spoje linek 890325, 890327, 932272 vedených do Uničova), na chodník u silnice II/446 ulice Šumperská před křižovatkou se silnicí II/449 (pro spoje ostatních linek vedených do Uničova) a na silnici II/449 ulice Sadová ve směru od Dolní Sukolomi (pro spoje všech linek vedených z Uničova). 

V příloze (níže) zasíláme návrhy výlukových jízdních řádů linek 890321, 890324, 890325, 890326, 890327, 890335, 890922, ve kterých je upřesněno vedení, časové polohy spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Prosíme o informování cestujících a žádáme Vás o případné zaslání připomínek k návrhu jízdních řádů nejpozději do 30. 3. 2021 8:00.

Spoj Uničov-Dlouhá Loučka-Paseka-Uničov (50.52 kB)

Spoj Uničov-Horní Město-Rýmařov (17.09 kB)