Obsah

MILOSTIVÉ LÉTO - Šance vyřešit některé dluhy

Typ: ostatní
Program tzv. "Milostivé léto" probíhá v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.

MILOSTIVÉ LÉTO

 

 

MILOSTIVÉ LÉTO

Jednorázová přechodná změna tzv. milostivé léto umožňuje občanům uhradit dluhy vůči státu nebo institucím, ve kterých má stát majetkový podíl a dluh je vymáhán pomocí soudního exekutora v rámci exekučního řízení.

Občan má možnost v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022:

 • zaplatit jednorázově nebo postupně v období od 28.10.2021 do 28.1.2022 původní dluh (ve výši jistiny)
 • společně s tím uhradit náklady exekuce snížené na jednotnou částku 907,50 Kč (750 Kč + DPH)

Výše původního dluhu (jistiny) není omezena. Dlužníkovi bude uhrazením jistiny a nákladů exekuce ve výši 907,50 Kč odpuštěno další příslušenství pohledávky a exekuce bude splacena (bude ukončeno exekuční řízení).

 

Uplatnit jej lze pouze na ty věřitele, kteří jsou veřejnoprávními subjekty, čili spadají pod stát. Jedná se především o dluhy:

 • u zdravotní pojišťovny,
 • poplatky v nemocnicích,
 • u obce (např. dluhy na nájemném v obecním nebo městském bytě),
 • poplatky v knihovnách, školách,
 • Česká republika,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • u dopravních podniků (pokuty v MHD),
 • u ČEZ (nedoplatky za elektřinu),
 • u Českého rozhlasu anebo České televize (neplacení konces. poplatků nebo pokuty),
 • u nemocnice,
 • u technických služeb obcí,
 • a dalších.

Je však nutné podotknout, že se milostivé léto nevztahuje na daňové exekuce u finančních, celních úřadů nebo obecních úřadů, které nevyužívají k vymáhání dlužných částek soukromé exekutory, resp. na ty exekuce, který si řeší daný úřad sám.

Pohledávka nesmí být „přeprodána“ jinému věřiteli. Dlužník nesmí být v insolvenci (oddlužení).

 

Žádost je nejlépe zaslat doporučeným dopisem, uvést na sebe email a telefon. Dát na vědomí, že v tomto řízení využívá tzv. milostivého léta dle části druhé, čl. IV bodu 25 odst. 1 a 8 zákona č. 286/2021 Sb., v účinném znění.

INFORMACE MILOSTIVÉ LÉTO

 

 


Příloha

Vytvořeno: 10. 11. 2021
Poslední aktualizace: 10. 11. 2021 10:27
Autor: Správce Webu