Menu
Obec Dlouhá Loučka
Dlouhá Loučka

Odstranění povodňových škod

OPRAVA POVODŇOVÝCH ŠKOD NA OSLAVĚ

Stavbu bude realizovat slovenská společnost Rosseta s.r.o. z Terchovej.

V ř. km 3,515 – 7,200 proběhne pomístné odtěžení sedimentu o objemu cca 2 604 m3, aby byla obnovena průtočná kapacita koryta. Nově navržená niveleta dna bude stabilizována úrovňovými pasy, které budou vybudovány na místě stávajících pasů. Dále bude očištěno stávající břehové opevnění a v případě jeho poškození bude doplněno. V daném úseku jsou břehy opevněny kamenným záhozem, dlažbou do betonu, kamennou rovnaninou a opěrnými zdmi.

V ř. km 5,340 – 5,365, 6,095 – 6,105, 6,580 – 6,615 a 6,898 – 6,908 bude provedena rekonstrukce stávajících opěrných zdí, které jsou v havarijním stavu a budou nahrazeny novými ve stejných parametrech. Bude tak obnovena plná funkčnost toku.


INFORMACE OD PANA HOLÁSKA – Povodí Moravy, s.p., vedoucí provozu Olomouc

Dle sdělení našeho stavebního dozoru Ing. Petra Fochlera, který zajišťuje a zodpovídá za tuto akci na odstraňování povodňových škod z roku 2020 na řece Oslavě v Dlouhé Loučce sděluji následující:

3.11.2021 proběhla schůzka Ing.Fochlera se stavbyvedoucím zhotovitele (fy ROSSETA s.r.o.) z důvodu vyjasnění si situace na stavbě – zatím nezahájení žádných stavebních prací.

zhotovitel si dle jeho sdělení bude nechávat vytyčovat veškeré inženýrské sítě a domlouvat zajištění lovení ryb a bude provádět další potřebné přípravné práce.

samotné práce by měly být zahájeny nejpozději během prvních 14 dní v měsíci listopadu 2021.

bude Vás kontaktovat sám stavbyvedoucí zhotovitele s upřesněním termínu zahájení samotných prací a dalších věcí.

pro Vaši informaci uvádím, že zhotovitel byl již ze strany PM opakovaně vyzýván, aby zahájil na této akci neprodleně práce, a to s ohledem na brzký termín ukončení. Byl ze strany PM upozorněn na to, že v případě nedodržení termínů bude sankciován dle uzavřené SoD – toto bohužel pro nás, jako přímého správce toku a Vás, jako obec, bohužel nic neřeší. My by jsme byli rádi a Vy určitě také, aby stavba byla v daném termínu řádně a včas provedena.

Mohlo by Vás zajímat


Kde nás najdete?

mapa