Menu
Obec Dlouhá Loučka
Dlouhá Loučka

Moravská národní obec

 Vážení spoluobčané,

Dlouhá Loučka patřila již v roce 2010 mezi vůbec první obce, které se díky vstřícnosti a dobré vůli představitelů místních samospráv neváhaly zapojit do občanské iniciativy organizované spolkem Moravská národní obec pod názvem „Za vyvěšování moravské vlajky“. Naše ves tak patří mezi více než 1100 měst a obcí, které si v současnosti prostřednictvím vyvěšování žluto – červené moravské bikolory se zemským znakem pravidelně připomínají významné osobnosti a důležité milníky z historie naší rodné země Moravy.

Důležitá moravská výročí jsou dokonce každoročně vyznačována v obecním kalendáři. Postupem času se k této iniciativě připojily další společenské a zájmové organizace jako jsou Sbor dobrovolných hasičů v Dlouhé Loučce a v Plinkoutě nebo oddíl kopané TJ Sokol Dlouhá Loučka. Moravská vlajka ve významná moravská výročí zdobí, díky panu faráři Mgr. Pavlu Hödlovi, také budovu farního úřadu.
Této cenné spolupráce si velmi vážíme. Naše úcta a velké poděkování patří všem představitelům obecní samosprávy, farního úřadu i místních spolků a zájmových organizací, které se taktéž do této akce, která se snaží o probuzení moravského zemského patriotismu, aktivně zapojují.

Stanislav Blažek

Předseda regionu MNO Haná
Regionální zmocněnec iniciativy

Více informací o iniciativě zde: http://zamoravu.eu/vyvesime/
Informační web o moravské vlajce: http://vlajka.moravy.eu

KDO JSME ?

Moravská národní obec je spolek obyvatel a přátel Moravy, kterým není lhostejná její historie, kultura a tradice. Chceme, aby naše země s bohatou minulostí měla také vynikající budoucnost. Zásadně odmítáme jakékoliv extrémní a nacionalistické smýšlení. Národ chápeme jako společenství lidí obývající společnou vlast. Zpracováváme odborné materiály o moravských otázkách, pořádáme vlastivědné pochody, besedy s odborníky či slavnostní průvody a shromáždění jako jsou Den za Moravu v Brně nebo Moravský den v Olomouci. Máme místní sdružení a členy po celé Moravě, zapojujeme se do zdejších aktivit.

Více informací o Moravské národní obci najdete zde: http://zamoravu.eu/

Informační web o moravské vlajce: http://vlajka.moravy.eu


Další informace máme zveřejněny na stránce: http://zamoravu.eu/mno-k-morave/moravske-barvy-a-symboly , kterou postupně doplňujeme.
 

PŘÍRUČNÍ MAPA ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

T.,G. MASARYK

ZEMĚ ČESKÁ A MORAVSKOSLEZSKÁ

Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila a Metoděje

Rastislav Moravský

sv. Rastislav

Pomník

Významné dny v měsíci březnu

v měsíci březnu si obyvatelé celé Moravy připomínají rovnou dvě významné osobnosti našich, ale také světových dějin. Hned v sobotu 7. března to je narození moravského misionáře a překladatele DAVIDA ZEISBERGERA - "Apoštola indiánů" (*7. března 1721, + 17. listopadu 1808) duchovního církve Moravských bratří, či Moravské církve. Jeho křesťanské misie vedené nenásilnou cestou byly velmi úspěšné. Několik indiánských kmenů, především Mohykánů a Delavarů se s nadšením po křtu přejmenovalo na Moravany nebo moravské indiány. Moravané mezi indiány hlásali lásku k bližnímu, učili je pěstovat zemědělské plodiny atd. Rodák ze severomoravského Suchdola nad Odrou se naučil hned několik indiánských dialektů a mohl tak skvěle komunikovat s domorodým obyvatelstvem severní Ameriky. 

Přikládám odkaz na film České televize, který popisuje život Moravských bratří a samotného Davida Zeisbergera v severní Americe : http://www.ceskatelevize.cz/porady/10342488763-david-zeisberger-apostol-indianu/ 

 

28. března si pak připomeneme moravského vědce, filosofa a učitele JANA AMOSE KOMENSKÉHO - "Učitele národů" (*28. března 1592, + 15. listopadu 1670) posledního biskupa Jednoty bratrské. Poté, co byl nucen opustit moravskou vlast, začal cestovat po Evropě a získával si věhlas. Jan Amos Komenský "Moravus" byl šiřitelem harmonie, humanismu a vyzýval k nápravě a toleranci v tehdejší evropské společnosti. Vynikal v mnoha oborech. Vytvořil například unikátní, v té době nejpřesnější, mapu Moravy (Markrabství moravského). Jeho dílo vedlo k modernizaci školství. Aby dal Jan Amos Komenský při pobytu v daleké cizině jasně najevo svůj vřelý vztah k rodné zemi Moravě, připojoval ke svému jménu přídomek „Moravus“, což lze z latinského jazyka přeložit jako Moravan. O skutečnosti, že Jan Amos Komenský Moravus nosil svou rodnou zem hluboko v srdci, jasně vypovídají jeho slova, která napsal na sklonku svého těžkého života: „Milé matce mé, zemi Moravské, jeden z věrných synů jejích.“

Karel st. ze Žerotína

Karel st. ze Žerotína 2

Osobnost roku 2020

Plakát - Den za Moravu

Plakát - K prameni Moravy

unnamed

Významné moravské dny

zemská vlajka

Výtvarný odkaz heraldika Jiřího Loudy - autor erbu Dlouhá Loučka (154.12 kB) - autor textu p.Vaněk st.

Mohlo by Vás zajímat


Kde nás najdete?

mapa