Menu
Obec Dlouhá Loučka
Dlouhá Loučka

Poplatky za psa

Poplatky za psa se řídí dle OZV 4/2010, o místním poplatku za psa, platnou od 1. 1. 2011

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) poplatek za jednoho psa: 100 Kč

b) poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 150 Kč

Platba v pokladně OÚ od 2. 1. 2024,  převodem (č.ú. 1801711309/0800, VS - číslo domu)

1. Poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném vbodě č.1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne  měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.

Obecně závazná vyhláška č.4/2010

Při platbě poplatku za psa nahlásí majitelé psů také číslo čipu nebo tetování psa.

Mohlo by Vás zajímat


Kde nás najdete?

mapa