Menu
Obec Dlouhá Loučka
Dlouhá Loučka

Říčka Oslava

Říčku Oslavu, která protéká naší obcí, jistě každý zná. Mimo intravilán obce teče její voda přirozeným krytem se štěrkovitým dnem a břehové porosty mají dobře vyvinuté a druhově bohaté stromové, keřové i bylinné patro. Tak má říčka Oslava v katastru obce Dlouhá Loučka nesmírně cenný vodohospodářský význam a navíc vytváří přirozený biokoridor pro mnoho chráněných druhů živočichů.

V čisté vodě žije pstruh říční a malá rybka vranka obecné. Stále zde přežívá menší populace chráněného raka říčního a svůj lovecký revír má na říčce Oslavě chráněná vydra říční. Na přirozených, ale i upravených březích si každoročně staví svá hnízda konipasi horští, skorci vodní a střízlíci obecní. U říčky nepravidelně hnízdí i nádherný ledňáček říční. Na stromech v břehovém porostu vyvádí svá mláďata např. žluna zelená, šoupálek dlouhoprstý a další druhy ptáků. Potravu zde loví čáp černý či volavka popelavá. Všechny zde jmenované ptačí druhy, mimo volavku popelavou, jsou přísně chráněné podle Bernské úmluvy.
Na březích v bylinném patře roste mnoho druhů krásných a často i léčivých rostlin. Patří mezi ně bíle kvetoucí sasanka hajní, žlutá sasanka pryskyřníkovitá, dymnivka dutá a dymnivka plná, křivatec žlutý, prvosenka vyšší, česnek medvědí, blatouch bahenní, hluchavka žlutá, orsej jarní, plícník lékařský, devětsil lékařský a mnoho dalších druhů.
Bohužel, vždycky když se vracím z vycházky od Oslavy domů, nesu nějaké odpadky (plastové lahve či fólie). Měli bychom si tak významného kousku naší přírody více vážit.

Miroslav Král

Datum vložení: 1. 9. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 9. 2016 11:48
Autor: Správce Webu

Mohlo by Vás zajímat


Kde nás najdete?

mapa