Menu
Obec Dlouhá Loučka
Dlouhá Loučka

Příroda

Miroslav Král
Obec Dlouhá Loučka má celkem čtyři katastrální území, a to Dolní Dlouhá Loučka, Horní Dlouhá Loučka, Křivá a Plinkout, která více či méně zasahují do Přírodního parku Sovinecko. Navíc část katastrů Horní Dlouhá Loučka a Křivá zasahuje do Evropsky významné lokality Sovinec. A právě tato část území Obce Dlouhá Loučka, oplývá krásnou přírodou a velmi pestrými společenstvy rostlin a živočichů. Nicméně i na zbývajícím území obce lze najít v přírodě mnoho zajímavého.
V tomto a několika následujících blocích Vám chci ukázat ve fotografii přírodu, faunu a flóru právě na území naší obce.
Na dnešních fotografiích jsou zachyceny nejrůznější biotopy na území Dlouhé Loučky: pole, louky, pastviny a křovinaté meze, bukové a jedlobukové lesy, břehové porosty, skály, stojaté vody a tekoucí vody pstruhového pásma.

                 

Mohlo by Vás zajímat


Kde nás najdete?

mapa