Menu
Obec Dlouhá Loučka
Dlouhá Loučka

Finanční příspěvky

2023 

 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 53 000 Kč na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 31 000 Kč na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Plinkout
 • Olomoucká kraj poskytl dotaci ve výši 200 000 Kč  na částečnou úhradu výdajů na akci :                   Udržovací práce -   - Kaple sv. Josefa, Dlouhá Loučka - II. Etapa  
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 300 000 Kč na nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Dlouhá Loučka

foto 1foto 2

2022

 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši  300 000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Dlouhá Loučka 
 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši 218 000 Kč na částečnou úhradu nákldů na Rekonstrukci překážek skateparku obce Dlouhá Loučka - II.etapa 
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 15 600 Kč na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 15 300 Kč na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Plinkout

2023

informace

2022

foto

Program rozvoje venkova

projekt Dlouhá Loučka - ul. Potoční

2020 

upozornění

Podpora zaměstnanosti

2019

Doplnění systému odděleného sběru odpadu v obci Dlouhá Loučka

foto

upozornění

Předmětem projektu Cyklostezka Uničov, m.č. Horní Sukolom - Dlouhá Loučka je vybudování nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce podél silnice II/449 z obce Dlouhá Loučka do Uničova, m.č. Horní Sukolom. 

Stezku se smíšeným provozem firma KARETA stavěla čtyři měsíce. Má celkovou délku 2 016,5 metru, šířku 2,5, jsou pod ní dvě vodní propusti a od silnice ji odděluje příkop. Na straně Dlouhé Loučky stezka přechází přes protipovodňovou hráz.

 Stezku pro pěší a cyklisty společně hradily Dlouhá Loučka a Uničov (Horní Sukolom je místní částí Uničova). Celkové náklady vybudování spojnice byly 14 milionů korun, z nichž 9 milionů korun pokryla dotace z prostředků Evropské unie, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu.

2021

 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši  100 000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Plinkout
 • Olomoucký kraj poskytl obci investiční  dotaci ve výši  1 314 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na stavbu "Vodovod Plinkout" 
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 37 900 Kč na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 43 000 Kč na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Plinkout

2020

 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši  100 000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Dlouhá Loučka 
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 45 700 Kč na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka
 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši  300 000 Kč na podporu projetku Skatepark hřiště Dlouhá Loučka 

2019

 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši  1 250 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na výstavbu    nového obchodu v Plinkoutu 
 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 45 000 Kč na nákup vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka
 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši  50 000 Kč na obnovu kulturní památky - Sloup se sochou Panny Marie 

2018 

 • Olomoucký kraj  poskytl obci dotaci ve výši 48 000 Kč na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka
 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši 60 000 Kč na zpracování nového územního plánu obce Dlouhá Loučka 
 • Olomoucký kraj poskytl obci dotaci ve výši 192 000 Kč na Výměnu sedadel včetně koberce v kině Dlouhá Loučka 

Finančnípříspěvek SFDI

Finanční příspěvek MMR ČR

Mohlo by Vás zajímat


Kde nás najdete?

mapa