Menu
Obec Dlouhá Loučka
Dlouhá Loučka

Ceník správních poplatků

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Celková cena nákladů za poskytnutí informace je stanovena součtem nákladů za jednotlivé zpoplatněné úkony.

Správní poplatky - výběr

a) ověření stejnopisu, opisu a kopie - 30,- Kč/1 za každou i započatou stranu

b) ověření podpisu - 50,- Kč / za každý podpis

c) vydání ověřeného výstupu z informač.systému veřejné správy - 100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další

Vyhledání informace 200,- Kč /za každou započatou hodinu


Pořízení fotokopie:

  • černobílá kopie A4, jednostranně 2,- Kč
  • černobílá kopie A4, oboustranně 3,- Kč
  • černobílá kopie A3, jednostranně 2,50 Kč
  • černobílá kopie A3, oboustranně 5,- Kč

 

  • Pořízení kopie tiskem(formát A4) 1,50 Kč
  • Pořízení kopie na vlastní disketu 15,- Kč
  • Odeslání informace e-mailem 1,- Kč / strana A4
  • Odeslání informací žadateli poštou dle aktuálních tarifů České pošty.

Správní poplatky - celé znění

Ceník správních poplatků s platností od 1.1.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 155.73 kB

Mohlo by Vás zajímat


Kde nás najdete?

mapa