Obsah

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Celková cena nákladů za poskytnutí informace je stanovena součtem nákladů za jednotlivé zpoplatněné úkony.

 

Správní poplatky - výběr

a) ověření stejnopisu, opisu a kopie - 30,- Kč/1 za každou i započatou stranu

b) ověření podpisu - 30,- Kč / za každý podpis

c) vydání ověřeného výstupu z informač.systému veřejné správy - 100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další

Vyhledání informace 160,- Kč / hod
Základní jednotkou pro výpočet konečné výše nákladů za vyhledání informace je čtvrthodina 40,- Kč / 15 min

Pořízení fotokopie:

  • černobílá kopie A4, jednostranně 2,- Kč
  • černobílá kopie A4, oboustranně 3,- Kč
  • černobílá kopie A3, jednostranně 2,50 Kč
  • černobílá kopie A3, oboustranně 5,- Kč

 

  • Pořízení kopie tiskem(formát A4) 1,50 Kč
  • Pořízení kopie na vlastní disketu 15,- Kč
  • Odeslání informace e-mailem 1,- Kč / strana A4
  • Odeslání informací žadateli poštou dle aktuálních tarifů České pošty.

Poskytnutí informace, jejíž náklady nepřesáhnou částku 20,- Kč, se provádí bez nároku na úhradu nákladů.

 

Správní poplatky - celé znění

Ceník správních poplatků schválený Radou obce ze dne 11. 1. 2016 - zde otevřete