Menu
Obec Dlouhá Loučka
Dlouhá Loučka

Historické pečeti obce

Dolní Dlouhá Loučka

Ještě r. 1749 bylo použito starého pečetidla Dolní Dlouhé Loučky z r. 1550. Dochovaný otisk má tvar kruhu o průměru 34 mm: v pečetním poli je poprsí světce, držícího v pravé ruce knihu, v levé nůž - jde tedy o sv. Bartoloměje, jemuž je zasvěcen zdejší kostel. Po stranách hlavy je vročení 15-50. Legenda lemovaná linkami, zní S COMUNITATIS LONGE VILLE. R.1787 bylo použito jiného vypáře. Příslušný otisk má tvar kruhu o průměru 22 mm: v pečetním poli jsou iniciály G S, přes ně větší L D (Gemeinde Siegel Lange Dorf), nad nimi stylizovaný snop, pod nimi letopočet 1668. Pečetní pole je lemováno linkou a vavřínovým věncem. V razítcích, používaných obcí po r. 1850, pečetní znamení mizí.

Horní Dlouhá Loučka

Nejstarší známá pečeť Horní Dlouhé Loučky je doložena z r. 1749. Má tvar kruhu o průměru 18 mm, v pečetním poli je ze země vyrůstající listnatý strom. Legenda lemovaná linkami, zní OBERLANGENDORF. Otisk téhož pečetidla se objevil i na pozdějších písemnostech. V razítkách, používaných obcí po r. 1850, pečetní znamení mizí.

Plinkout

Na pečeti z r. 1749 je vyobrazen horník držící v pravé ruce dvě kladívka, v levé ruce špičák (přes rameno). Po stranách jsou rostlinné ornamenty. Legenda lemovaná uvnitř linkou a vně provazcem zní: DORFF PLINCKAVT.

Křivá

V 18. století pečetila Křivá typářem, jehož otisk se dochoval z r. 1749. Má tvar kruhu o průměru 25 mm: v pečetním poli je rozvitý květ. Legenda, lemovaná linkami, zní PVDELSDORFF. V razítkách, používaných po r. 1850, si obec pečetní znamení uchovala.

Literatura: V. Spáčil a kol. Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu

Mohlo by Vás zajímat


Kde nás najdete?

mapa